the Reconnection

Privacy Verklaring

Dit is de privacy verklaring voor de praktijk van Yvonne Oosterholt, Frederiksweg 33, 9831 NJ te Aduard.

Persoonsgegevens die ik gebruik

naam, adresgegevens, mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Gebruik persoonsgegevens

Ik gebruik persoonsgegevens uitsluitend voor

Opvragen en wijzigen van uw gegevens

U kunt mij altijd vragen naar uw gegevens zoals ik ze van u heb vastgelegd in mijn administratie. Mocht u deze gegevens willen wijzigen dan zal ik dit doen op uw verzoek. U kunt mij vragen uw gegevens te verwijderen uit mijn administratie. Waar mogelijk en wanneer dit niet in strijd is met mijn verplichtingen naar andere overheidspartijen zal ik dit doen.

Klachten gebruik persoonsgegevens

Mocht u problemen ondervinden aangaande uw persoonlijke gegevens in mijn administratie, dan hoor ik het graag. U kunt mij bereiken op het mailadres wat onderaan elke pagina van deze website staat. Mocht dat geen oplossing geven, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Uw gegevens heb ik niet aangevuld met gegevens van andere bronnen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2018. Yvonne Oosterholt behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in dit privacy statement.